17 °C
Online izdanje
Subota, 27.svibnja 2017.
Vi ste ovdje:  Home » Na današnji dan
RSS feed
Današnji broj
Na današnji dan
16.03.
Piše: Pavao Jerolimov / pavao.jerolimov@zg.t-com.hr
1812.

U Vrbniku na Krku 16. ožujka 1812. rođen je Nikola Volarić, svećenik i profesor. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Senju, a studij teologije završio je u Centralnom latinskom bogoslovnom učilištu u Zadru. Za svećenika zaređen je 24. lipnja 1834. Doktorat iz teologije postigao je na Augustineumu u Beču. U zadarskom Kaptolu obnašao je visoke dužnosti te je među inim bio kaptolski kanonik, nadđakon, a u više navrata bio je generalni vikar nadbiskupima Josipu Godeasiju i Petru Dujmi Maupasu. Bio je rektor (1847.-1863.) te profesor pokrajinskog latinskog bogoslovnog sjemeništa u Zadru. Umro je 30. travnja 1874. u Zadru.

 

1842.

U Zadru je 16. ožujka 1842. rođen Ivan Smirić, slikar, likovni pedagog i kulturni povjesničar. Pučku školu i klasičnu gimnaziju završio je u Zadru. Likovne umjetnosti studirao je u Firenzi, Sieni i Veneciji. Bio je profesor slikanja na zadarskoj realnoj gimnaziji (1872.-1906.), konzervator, restaurator starina, te jedan od osnivača i upravitelj Arheološkog muzeja u Zadru. Proučavao je srednjovjekovne spomenike Zadra. Slikao je veće kompozicije s povijesnim i religioznim temama te portrete. Slikao je na način akademskog hrvatskog slikarstva druge polovine XIX. stoljeća, a njegovi crteži povijesnih građevina imaju dokumentarnu vrijednost. Kao slikar poučavao je brojne mlađe sugrađane, kasnije vrsne zadarske slikare. Među inim sudjelovao je u restauriranju crkvi sv. Stošije i sv. Krševana. Bavio se također znanstvenim radom te je objavio više stručnih članaka u zadarskoj periodici na talijanskom jeziku. Umro je 24. siječnja 1928. u Zadru.

 

1889.

U Segetu je 16. ožujka 1889. rođen Miho Barada, povjesničar. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Splitu, a studij teoligije u Zadru. Djelovao je kao svećenik i župnik u Dalmatinskoj zagori da bi 1926. upisao Filozofski fakultet u Zagrebu, kojeg je završio 1929. Na Odjelu povijesti te pomoćne povijesne znanosti u Rimu doktorirao je 1930. Bio je profesor klasične gimnazije u Splitu, a od 1932. je profesor crkvene povijesti na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te na Filozofskom fakultetu predavao je pomoćne povijesne znanosti i nacionalnu povijest. Proučavao je hrvatsku srednjovjekovnu povijest, posebice agrarne društvene odnose. Objavio je niz radova i knjige. Bio je urednik časopisa Croatica sacra. Umro je 9. srpnja 1957. u Zagrebu.

 

  «13.03.
21.03.» 
Copyright © 2008. Zadarski list Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | Marketing
Powered by Sitestudio.hr