HGK je obrazovala 1.650 poduzetnika

Slika korisnika admin
ikic
HGK je koordinator EU projekta Europska poduzetnička mreža - Denis Ikić

Nedavno predavanje direktora češke konzultantske kuće Eurovision Alena Novosada izazvalo je prilično bure u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Naime, tijekom predavanja Novosad je zaključio da je glavna prepreka "povlačenju" pretpristupnih sredstava EU u Hrvatskoj, loša komunikacija između poduzetnika i gospodarske komore. Nije jasno je li Novosadova izjava bila na tragu zabrinutosti ili činjenice da su ga u HGK odbili kao honorarnog predavača na temu "Praktični aspekti i primjeri korištenja bespovratnih sredstava iz fondova EU u Republici Češkoj".

HGK obrazovala 1.650 poduzetnika

Uglavnom direktor Eurovisiona se "naslonio" na ionako poznate teme koje se provlače hrvatskim medijima a vezane su uz vrlo mali postotak iskorištenosti pretpristupnih sredstva EU u Hrvatskoj, ali i i antipoduzetničke klime.

- Naglašavamo da je HGK koordinator EU projekta Europska poduzetnička mreža, a ta mreža predstavlja najveću potpornu strukturu malom i srednjem poduzetništvu u Europi. Putem te mreže poduzetnici mogu dobiti širok spektar usluga kao što su: organizaciju info dana o otvorenim EU natječajima, savjetodavnu pomoć pri sastavljanju projektnih prijedloga, uslugu traženja inozemnih partnera za prijavu projekata i slično. Samo tijekom 2010. HGK je u okviru projekta Europska poduzetnička mreža (EEN), koji je sufinanciran iz programa CIP, održala 19 obrazovnih aktivnosti (info dan o otvorenim natječajima iz programa CIP, FP7, Marco Polo), seminare o mogućnostima financiranja iz EU programa. Kroz ove edukacije, HGK je obrazovala 1.650 poduzetnika, rekao je u uvodu našeg razgovora tajnik HGK Zadarske županije Denis Ikić.

 Znatno povećano angažiranje hrvatskih tvrtki

Ikić nadalje tvrdi kako HGK organizira edukativne seminare samostalno ili u suradnji s drugim institucijama te da je u prvih pet mjeseci 2011. Komora u okviru projekta Europska poduzetnička mreža (EEN) organizirala u 14 županijskih komora seminare za poduzetnike pod nazivom: "Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012.-2013. i to za predstavnike privatnog sektora".

U sedam županijskih komora održan je seminar pod nazivom "Info dan o programu CIP i FP7" s predstavljanjem natječaja za predstavnike privatnog sektora. A u pet županijskih komora - prezentacija novog natječaja iz IPARD programa za poduzetnike, te u HGK u Zagrebu - Info dan o novootvorenom natječaju iz programa CIP Eko inovacije. Već treću godinu zaredom, organiziramo Info dane o otvorenom natječaju iz programa CIP Eko inovacije gdje su prezentirani uvjeti i mogućnosti uključivanja hrvatskih tvrtki u program. Nakon prošlogodišnjeg info dana, pružena je dodatna podrška i savjet tvrtkama. Što je najvažnije, Europska komisija je naglasila znatno povećano angažiranje hrvatskih tvrtki u 2010. u odnosu na prošle dvije godine. Obzirom na 27 uključenih hrvatskih tvrtki u prošlogodišnji natječaj, Hrvatska je zauzela 10. mjesto od ukupnog broja zemalja koje sudjeluju u ovom programu, a dva hrvatska projekta od ukupno 40 odobrenih projekata na razini EU, zahvaljujući pomoći HGK i EEN-a osvojila su sufinanciranje iz navedenog programa u ukupnoj vrijednosti od milijun eura, nabrajao je Ikić naglašavajući izravnu povezanost HGK s Europskom komisijom.

Naime, HGK već u inicijalnoj fazi projekta može dobiti mišljenje stručnjaka o prihvaljivosti projektne ideje te uklapaju li se ciljevi njihovog projekta u ciljeve EU-a. Navodno se to pokazalo kao vrlo korisna pomoć i ušteda vremena našim poduzetnicima jer već na početku mogu dobiti informaciju o tome može li se njihova ideja kandidirati na određenom EU natječaju. Na drugu stranu, u posljednje dvije godine samo u Zadarskoj županiji održan je impozantan niz seminara i radionica na temu pretpristupnih fondova i pravila koje će naše poduzetnike dočekati po ulasku u EU.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno