Solitarne i ostale vrste pčela

Slika korisnika aplahinek
Riječ znanstvenika
Janja Filipi
Kućice za solitarne pčele se mogu jednostavno izraditi u kućnoj radinost

U svijetu je opisano oko 16.000 vrsta pčela, a procjenjuje se da postoji oko 20.000 – 30.000 vrsta. U središnjoj Europi zabilježeno je oko 750 vrsta pčela i 70 vrsta bumbara, a u području Mediterana oko 2.000 vrsta pčela. Od ukupnog broja pčela najviše ih živi solitarnim načinom života, a samo neke vrste žive u socijalnim zajednicama.

Svima najpoznatija je mednosna pčela (Apis mellifera) koja živi u velikim zajednicama i važna je gospodarska vrsta. U Hrvatskoj izvorna pasmina je siva pčela (Apis mellifera carnica), a istaživanjima je utvđeno da postoje tri ekotipa s obzirom na klimatske i geografske uvjete u kojima žive: panonski, alpski i mediteranski tip. Sve vrste pčela važne su za normalno funkcioniranje ekosustava kroz oprašivanje samoniklog bilja, ali i za oprašivanje poljoprivrednih kultura. Većina pčela koje žive solitarnim oblikom života imaju jednostavne životne cikluse, svoja gnijezda prave u drvu, stabljikama trstike, kupine, raznim šupljinama te u tlu. Ovisno o vrsti ostvaruju do 50 potomaka, koji uglavnom prezimljavaju kao odrasle jedinke u gnijezdu te se ponovno pojavljuju tek iduće godine.

Različite vrste solitarnih pčela pojavljuju se kroz cijelu vegetacijsku sezonu i prisutne su u određeno doba. Tako da se za oprašivanje pojedinih vrsta kultiviranog bilja koriste različite vrste solitarnih vrsta pčela ovisno o vremenu pojavljivanja u vegetaciji, potrebama kulture (fazi cvatnje) te specifičnostima u građi cvijeta i potrebama za oprašivanjem. Solitarne vrste pčela lete na manjim udaljenostima do 250 metara od gnijezda i sakupljaju velike količine peludi koji vlaže s nektarom, te ga skladište u gnijezdo na koje polažu jaje. Češće izlijeću nego mednosne pčele, pojedine vrste i do 8000 puta u danu, te su manje izbirljive prema biljnoj vrsti kao izvoru peluda. Najčešće solitarne vrste koje se koriste za oprašivanje su takozvane pčele voćnjaka ili pčele zidarice Osmia bicornis i Osmia rufa, te listosjekačice iz porodice Megachilidae za oprašivanje lucerne, ali i drugih kultura. U većem dijelu umjerenog klimatskog pojasa pristune su i zajednice bumbara koje u aktivnom dijelu godine mogu brojiti i do nekoliko stotina jedinki u zajednici. Bumbari se koriste za oprašivanje kultura u zaštićenim prostorima i najznačajniji su za oprašivanje rajčica. Lete pri nižim temperaturama i nisu selektivni s obzirom na izvor hrane, što ih čini dobrim oprašivačima.

Oprašivači su od ključne važnosti za funkcioniranje gotovo svih kopnenih ekosustava do te mjere da brojnost populacija i brojnost vrsta može poslužiti kao bioindikator stanja okoliša. Krajem prošlog stoljeća znanstvenici i drugi promatrači utvrdili su da se stopa izumiranja među mnogim biljnim i životinjskim skupinama povećava alarmantnom brzinom. Objavljene su brojne studije koje upućuju na gubitak raznolikosti vrsta na nekim lokalitetima u svijetu. Pčele su višestruko ugrožene, za što možemo navesti mnoge razloge za gubitak bilo socijalnih ili drugih vrsta pčela: urbanizacija, onečišćenja, krčenje šuma, intenzifikacija poljoprivrede i porast monokulturnih nasada, pesticidi, uništavanje staništa, krivolov, invazija egzotičnih vrsta, gubitak biljaka cvjetnica koje im osiguravaju hranu, globalno širenje parazita i bolesti.

Možemo li mi nešto učiniti? Najbolji način očuvanja i/ili zaštite je edukacija odnosno poznavanje vrsta i njihova uloga u ekosustavu. Svi možemo sudjelovati i doprinijeti sviješću, ali i osiguravanjem povoljnih staništa za pojedine vrste, smanjenjem i racionalnom upotrebom pesticida, osiguravanjem staništa bilo ostavljanjem cvjetnih traka ili postavljanjem kućica.<jf>

Da bi povećali brojnost solitarnih vrsta pčela u svojim vrtovima, voćnjacima i maslinicima, potrebno je postaviti kućice za solitarne pčele koje se mogu jednostavno izraditi u kućnoj radinosti. Dovoljno je izbušiti drveni blok sa rupama promjera 8 do 10 mm i dubine 12 do 16 cm ili izrezati trsku na istu dužinu te vezati u snop, mogu se koristiti i papirnate slamke koje se postavljaju u kućice koje mogu biti izrađene ili izrezane od različitih materijala. Kućice se mogu postaviti na prozor ili u vrt i voćnjak.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno