Božja šutnja

Slika korisnika mkvanja
Moždani udar
Autor: 
Mali Božiću, šutim. U tišini, svoju duhovnu dušu budim u tvome divnome, okrepljujućem, Duhu. Predajem duh svoj Tvome Duhu zdravlja, mudrosti, ljubavi, mira… Živi, dragi, nenametljivi, Bože, šutim, kako bi se Ti mogao čuti
Marin GOSPIĆ
Ilustracija

Izmedju dva svjetska rata pojavila se Teologija mrtvoga Boga. Iza Drugog svjetskog rata, nakon skandala koncentracijskih logora, nastao je misaoni pravac koji kaže kako je više nemoguće pisati poeziju i govoriti o Bogu. Psihijatar Viktor Frankl, zatočen u koncentracijskom logoru, piše knjigu Čovjekovo traganje za smislom. Može li se naći smisao u dehumaniziranim okolnostima? Može li se govoriti o smislu kada se čovjek ogoli u svom zlu? Jer nije li esencijalno zlo kada čovjek drugoga i drugačijega svede na manje biće, na broj koji se s drugim brojevima umnaža do »Konačnog rješenja«?
Danas, u vrijeme covid logora, nevidljivog u nastajanju, ali vidljivog u posljedicama, ima li smisla govoriti o Bogu, o Božjoj šutnji, o Božjem postojanju? Božić je, a Bog šuti! Božić je, a kao da Boga nema!
Bog jest, Bog nije, neovisno o tome što ja mislim. Bog je suvereno drugačiji od mene, slobodan. Ili ga nema! Ne mogu dokazati ni jedno ni drugo.
U kakofoniji i verbalnom iscrpljivanju moje slike Boga, ne vidi se, ne čuje se Božji Bog. Bog koji je napustio svijet kako bi se čovjek sam gombao u problemima samoće, bolesti, napuštenosti. Bog će dati nakon smrti, kažu jedni. Bog obećava nakon smrti blagostanje, koje raskrinkava Marx, ne bi li religije lakše manipulirale čovjekom. Šuti li Bog? Vjerujem li ja, Ante Mihić, u Boga i Bogu?
Moje je biti čovjekom. Moje je biti slobodan u svojoj suverenoj drugačijosti i slobodno, u ljubavi, prihvaćati suverenost drugoga i Drugoga.
Prvi drugi je svaka ljudska osoba, Drugi drugi je Bog.
U tebi, u meni čuči, šuti obitava Duh Božji. U tebi, u meni je stvarnost »koja spava« dok ju ja s pristankom svoga duha ne probudim. Bog šuti, jer ga ja govorim. Bog šuti, jer ga zaglušuje verbalni ekskapizam govornika. Bog šuti od galame propovijedanje njega bez Njega.
Mali Božiću, šutim. U tišini, svoju duhovnu dušu budim u tvome divnome, okrepljujućem, Duhu. Predajem duh svoj Tvome Duhu zdravlja, mudrosti, ljubavi, mira… O Duše Sveti, živi, nepoznati Bože, progovori srcu Jeruzalema! Živi, dragi, nenametljivi, Bože, šutim, kako bi se Ti mogao čuti!

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 4.4 (5 glasova)