Impressum

Zadarski list

Izdavač
RTD d.o.o. Zadar
Trg tri bunara 5
23000 ZADAR
urednistvo@zadarskilist.hr

uprava
Ivica Božan

glavna urednica
Hana Radulić

urednik/administrator
Ana Šarić

prodaja oglasnog prostora
023/314-667

Telefaks: 023/314-635

E-mail: rtd.zadarskilist@gmail.com

Žiroračun kod Raiffeissenbank Austria d.d., poslovnica Zadar
HR8424840081100403115

ISSN 2584-5802 (Online)     

ISSN 1333-316X (Tisak)